Kritiek op Moeders voor Moeders, maar hoe zit het nu echt?

In januari 2022 is Moeders voor Moeders in opspraak geraakt door een artikel in de bijlage Zaterdag&Opinie van de Volkskrant dat vervolgens voor Linda.nl aanleiding was voor een eigen publicatie. In beide artikelen wordt felle kritiek op Moeders voor Moeders geuit. Deze artikelen hebben veel stof doen opwaaien en hebben voor verwarring, twijfel en ook boosheid gezorgd bij onze (voormalige) deelneemsters. Daarom willen wij met dit artikel duidelijkheid scheppen en uitleggen waarom de kritiek op Moeders voor Moeders niet terecht is.

Waar gaat de ingezamelde urine van Moeders voor Moeders naartoe?

Álle urine wordt na het ophalen bij de deelneemsters naar de Aspen fabriek in Boxtel gebracht. Er wordt dus absoluut geen urine doorverkocht aan andere bedrijven. In onze fabriek wordt door middel van een uitgebreid proces het hCG-hormoon uit de urine gehaald. Dit proces duurt 6 tot 9 maanden. Wanneer het hormoon volledig gezuiverd en geanalyseerd is, kan er een vruchtbaarheidsmedicijn van gemaakt worden.

Wij maken deze medicijnen niet zelf, maar wij leveren het gezuiverde hCG-hormoon aan verschillende farmaceutische bedrijven wereldwijd. In de leveringsovereenkomsten met deze bedrijven ligt vast dat het hCG van Aspen alleen gebruikt mag worden voor het maken van humane vruchtbaarheidsmedicijnen. De bedrijven waar Aspen het hCG aan levert produceren ook uitsluitend medicijnen voor menselijk gebruik. Om deze reden weten wij dat het hCG niet wordt gebruikt voor de bio-industrie.

Vanwege afspraken die wij hebben gemaakt met onze klanten noemen wij niet de namen van de bedrijven waar wij het hCG aan leveren. Daarnaast mogen wij, conform de geneesmiddelenwet, geen reclame maken voor medicijnen. Daarom mogen wij ook geen namen van de vruchtbaarheidsmedicijnen noemen waar ons hCG in is verwerkt. Voor vragen hierover verwijzen wij je graag door naar een arts of apotheek.

Oneigenlijk gebruik van het hCG-hormoon

Het blijkt helaas niet 100% te voorkomen dat hCG-medicijnen oneigenlijk gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld voor afslanken of in sportscholen. Dit is een bron van zorg voor ons, aangezien afslanken geen geldige indicatie is voor het gebruik van het hCG-hormoon. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing die aantoont dat het hCG-hormoon effectief is als afslankmiddel. Het gebruik van hCG buiten de officiële indicaties wordt daarom sterk afgeraden. Het is voor ons zeer teleurstellend om te constateren dat er in verschillende artikelen en op internetfora beweringen rondcirculeren dat wij het oneigenlijke gebruik van ons hCG-hormoon door de vingers zouden zien en onze deelneemsters verkeerd zouden informeren. Dit is absoluut niet het geval en wij benadrukken dat wij ons volledig inzetten voor het juiste gebruik en de correcte voorlichting.

Moeders voor Moeders is commercieel

In de media wordt ook kritiek geuit op het feit dat Moeders voor Moeders onderdeel is van een commercieel bedrijf dat winst haalt uit de urinedonatie, maar dat wij ons naar de buitenwereld toe gedragen alsof we een goed doel zijn. Hoe zit dat nou precies?
Het klopt dat Moeders voor Moeders onderdeel is van een commercieel bedrijf, namelijk Aspen Oss B.V., iets waar wij geen geheim van maken. Wij vermelden dit in alle promotionele uitingen zoals folders en advertenties. En ook op onze website staat dit op diverse plekken benoemd. Bij de veelgestelde vragen staat bijvoorbeeld uitgelegd dat Moeders voor Moeders geen goed doel is maar onderdeel van een commercieel bedrijf dat winst moet maken om de productie van hCG te kunnen blijven realiseren. Aan de inzameling van de urine zijn namelijk hoge kosten verbonden, denk hierbij aan de ophaalkosten en de individuele toetsing van de deelneemsters. Ook met het 6 tot 9 maanden durende productieproces zijn aanzienlijke kosten gemoeid. Onze fabriek voldoet aan de hoogste eisen die worden gesteld aan een producent van medicijnen of ingrediënten van medicijnen, zoals hCG. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen zullen we moeten blijven innoveren en investeren. Daarnaast zijn we als producent ook afhankelijk van de vraag van farmaceutische bedrijven om ons hCG-hormoon te mogen leveren. Dit brengt ook risico’s met zich mee. Om deze redenen is een verdienmodel nodig waarbij ook winst gemaakt wordt. Hiermee kunnen wij enige risico’s opvangen en onze fabriek up-to-date houden om de continuïteit van leveringen en kwaliteit ook in de toekomst veilig te stellen. Alleen op die manier kunnen wij blijven bijdragen aan de kinderwens van wensouders met vruchtbaarheidsproblemen.

Natuurlijk hCG is niet volledig vervangbaar door synthetische hCG

Naast vruchtbaarheidsmedicijnen op basis van natuurlijk hCG (dat uit de urine van zwangere vrouwen wordt gewonnen) bestaat er ook een medicijn op basis van synthetisch hCG. Verschillende media beweren dat ziekenhuizen enkel nog gebruik zouden maken van de synthetische hCG variant en dat daardoor medicijnen op basis van natuurlijk hCG overbodig zouden zijn. Dit is absoluut niet het geval. Beide varianten hebben weliswaar dezelfde werking, maar omdat vrouwen op verschillende manieren kunnen reageren op medicijnen, is het erg belangrijk dat beide opties beschikbaar zijn én blijven. Op deze manier blijft de keuzevrijheid van artsen en patiënten gewaarborgd.

Ingezamelde urine wordt absoluut niet gebruikt voor middelen in de bio-industrie

In het artikel op Linda.nl wordt gesuggereerd dat het hCG uit de urine die Moeders voor Moeders inzamelt terecht zou kunnen komen in middelen die gebruikt worden in de bio-industrie, om onder andere varkens sneller drachtig te maken. Dit klopt niet. Er bestaan diverse middelen die binnen de veterinaire industrie worden gebruikt die hCG bevatten, echter wordt hier nooit het hCG uit de urine die Moeders voor Moeders inzamelt voor gebruikt. ‘Onze’ urine wordt uitsluitend voor één doel ingezameld en gebruikt: vruchtbaarheidsmedicijnen voor menselijk gebruik. Het hCG dat gebruikt wordt voor de bio-industrie wordt elders in de wereld gewonnen (vaak in Azië) en heeft geen enkele connectie met Moeders voor Moeders.

Urine wordt niet gebruikt voor varkens

Lang geleden werd een deel van het hCG uit de urine van Moeders voor Moeders gebruikt voor middelen ten behoeve van de bio-industrie, om onder andere varkens sneller drachtig te maken. In het jaar 1985 is daar een einde aan gekomen. Het hCG dat wordt verwerkt in deze middelen is afkomstig uit andere landen, voornamelijk Azië. De door ons ingezamelde urine is vanaf 1985 dus nóóit meer gebruikt voor producten waarmee de vruchtbaarheid van o.a. varkens wordt gestimuleerd. De berichtgeving dat dit wel het geval is, is onwaar en suggesties die hierover worden gedaan zijn niet op feiten gebaseerd.

Hoe het zit met Moeders voor Moeders Brazilië

Hier kunnen wij kort over zijn: er is nooit een Moeders voor Moeders Brazilië geweest. Het bedrijf waar Moeders voor Moeders tot 2013 onderdeel van uitmaakte had naast Moeders voor Moeders ook een urine-inzamelingsprogramma in Brazilië, maar de 2 programma’s draaiden los van elkaar. Het programma in Brazilië bestaat ook al jaren niet meer, het is namelijk in 2010 stopgezet. In diverse media wordt echter gesproken over ‘Moeders voor Moeders Brazilië’ en dat is dus niet correct.

Keuringsdienst van Waarde

Op dinsdag 3 oktober 2023 heeft de Keuringsdienst van Waarde in hun programma aandacht besteed aan producten die in de bio-industrie worden gebruikt om o.a. varkens sneller drachtig te maken. Hierin werden producten genoemd waarbij werd aangegeven dat deze middelen hCG bevatten dat uit de urine van zwangere vrouwen komt.

Wij hebben de aflevering van de Keuringsdienst van Waarde ook gezien en zijn zeer geschrokken dat er uitsluitend gemeld werd dat het hCG afkomstig is uit de urine van zwangere vrouwen, wat juist is. Echter, er werd niet vermeld waar deze inzamelingsprogramma’s plaatsvinden. Wij willen als Moeders voor Moeders benadrukken dat wij hier geen urine voor inzamelen. Vrouwen die met ons programma meedoen plassen dus niet voor producten ten behoeve van de bio-industrie.

Wij hopen dat dit artikel heeft geholpen duidelijkheid te verschaffen over onze geschiedenis, werkwijze en het proces van de urineverwerking van pril zwangere vrouwen. Mocht je toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen via info@moedersvoormoeders.nl of bel naar 088 – 278 0000. Wij beantwoorden met alle liefde al jullie vragen, zodat iedereen precies weet waar de urine die wij inzamelen écht naartoe gaat, namelijk medicijnen voor wensouders!

Benieuwd hoe het verwerkingsproces van urine tot bruikbare grondstof hCG in zijn werk gaat? Bekijk dan hieronder de video.

Verwerkingsproces van urine tot bruikbare grondstof hCG