Wat gebeurt er met mijn urine?

“Wat gebeurt er met mijn urine”?
Deze vraag wordt regelmatig aan ons gesteld en willen we uiteraard graag beantwoorden.

Moeders voor Moeders is onderdeel van het farmaceutische bedrijf Aspen Oss B.V. en zamelt jaarlijks ongeveer 1 miljoen liter urine in van pril zwangere vrouwen in Nederland. Deze urine wordt na het ophalen bij de deelneemsters naar de Aspen fabriek in Boxtel gebracht. Hier wordt door middel van een uitgebreid proces het hCG-hormoon uit de urine gehaald. Wanneer het hCG volledig gezuiverd en geanalyseerd is, kan er een medicijn van gemaakt worden. Dat kunnen wij niet zelf. Daarom leveren wij het gezuiverde hCG-hormoon aan verschillende farmaceutische bedrijven.

Aan welke farmaceutische bedrijven levert Aspen het hCG-hormoon?
Voor de afname van het geproduceerde hCG-hormoon heeft Aspen overeenkomsten met een aantal internationaal opererende farmaceutische bedrijven. Zij maken er vervolgens allemaal hun eigen medicijn van dat beschikbaar is voor de behandeling van vrouwen die voor een zwangerschap afhankelijk zijn van een vruchtbaarheidsbehandeling. Wij mogen, conform de Gedragscode Geneesmiddelreclame, geen reclame maken voor geneesmiddelen en daarom noemen wij in het algemeen geen namen van onze klanten en hun producten waarin door ons geleverd hCG wordt gebruikt.
Er mag natuurlijk geen enkele twijfel over bestaan dat alle urine van onze deelneemsters gebruikt wordt voor één doel: humane vruchtbaarheidsbehandelingen. In de leverovereenkomsten die Aspen met haar afnemers heeft, leggen we dan ook vast dat het hCG van Aspen alleen gebruikt mag worden voor humane vruchtbaarheidsbehandelingen.

Met humane vruchtbaarheidsbehandelingen bedoelen wij het volgende:

  • De behandelingen van vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen (waarvoor het overgrote deel van de medicijnen die met ons hCG worden gemaakt wordt gebruikt). De voornaamste werking van het hCG hormoon is dat het de eisprong opwekt.
  • De behandeling van mannen en jongens met vruchtbaarheidsproblemen (waarvoor een heel klein deel van de medicijnen die met ons hCG worden gemaakt wordt gebruikt).

Waar zijn de vruchtbaarheidsmedicijnen verkrijgbaar?
Meerdere farmaceutische bedrijven, die wereldwijd actief zijn, nemen het urinaire hCG af van Aspen om vruchtbaarheidsmedicijnen te maken. Op deze manier zijn de vruchtbaarheidsmedicijnen in veel landen over de hele wereld verkrijgbaar. Ook in Nederland is een vruchtbaarheidsmedicijn verkrijgbaar dat gemaakt is van het urinaire hCG uit de inzameling van Moeders voor Moeders.

Oneigenlijk gebruik van hCG
Zo nu en dan wordt Moeders voor Moeders geconfronteerd met verhalen of nieuwsberichten over oneigenlijk gebruik van het hCG hormoon of van de medicijnen die van het hCG hormoon worden gemaakt. Zoals al eerder aangegeven, mag er geen enkele twijfel bestaan over het feit dat alle urine van onze deelneemsters wordt gebruikt voor de productie van humane vruchtbaarheidsbehandelingen.

Waar komen die verhalen dan toch vandaan? In een ver verleden werd inderdaad een klein gedeelte van het geproduceerde hCG toegepast voor veterinair gebruik. Deze leveringen zijn echter al jaren geleden gestopt. Daarnaast is het bekend dat hCG-medicatie soms oneigenlijk gebruikt wordt voor afslankkuren en in sportscholen. Uiteraard staan wij hier niet achter en vinden wij deze toepassingen verwerpelijk.

Wat is het verschil tussen het hCG uit urine en synthetisch hCG?
De vruchtbaarheidsmedicijnen die gebaseerd zijn op hCG zijn op 2 manieren te maken. Er bestaan medicijnen op basis van urinair hCG, wat betekent dat het hCG is geproduceerd uit de urine van zwangere vrouwen (zoals Aspen doet). En er bestaan medicijnen die gebaseerd zijn op een synthetisch hCG, wat betekent dat het hCG in een laboratorium is gemaakt op basis van recombinant-DNA technieken.

Beide varianten van het hCG hormoon hebben dezelfde werking en worden al jarenlang door artsen naast elkaar gebruikt. Omdat vrouwen op verschillende wijze kunnen reageren op medicijnen is het een groot voordeel dat er verschillende soorten medicijnen op de markt zijn die tijdens een vruchtbaarheidsbehandeling gebruikt kunnen worden.

Hoewel er dus een synthetische variant van het hCG hormoon beschikbaar is, blijft de urine van pril-zwangere vrouwen heel erg nodig voor het vervaardigen van de natuurlijke hCG variant. Op deze manier kan worden voldaan aan de grote vraag naar vruchtbaarheidsmedicijnen en blijft de keuzevrijheid van artsen en patiënten gewaarborgd.

 

Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen? 
Bezoek dan de pagina veelgestelde vragen of neem contact met ons op via 088 - 278 0000.