Veelgestelde vragen

Hieronder hebben we de meest gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot Moeders voor Moeders en over deelname voor je op een rijtje gezet. Staat jouw vraag er niet bij? Aarzel dan niet deze te stellen via het contactformulier of bel 088 – 278 0000. 

Moeders voor Moeders is onderdeel van het farmaceutische bedrijf Aspen Oss B.V. 
Moeders voor Moeders zamelt urine in van zwangere vrouwen waaruit het hCG-hormoon wordt gewonnen. Van dit hormoon worden geneesmiddelen gemaakt die worden gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen.

Moeders voor Moeders zamelt urine van zwangere vrouwen in zodat Aspen Oss B.V., het farmaceutische bedrijf waar Moeders voor Moeders onderdeel van is, daar het hCG hormoon uit kan halen. Dit hCG hormoon is de werkzame stof van een aantal humane vruchtbaarheidsmedicijnen die gebruikt worden bij verschillende vruchtbaarheidsbehandelingen zoals IUI, IVF en ICSI en deze zijn dus van grote waarde voor wensouders waarbij zwanger worden niet vanzelf gaat.

Er bestaan zowel vruchtbaarheidsmedicijnen die gemaakt zijn van urinair hCG (dat onder andere wordt verkregen uit de urine die Moeders voor Moeders inzamelt) als van synthetisch hCG. Voor de keuzevrijheid van artsen en patiënten is het fijn dat beide varianten bestaan. Niet iedereen reageert hetzelfde op bepaalde medicatie en daarom is het belangrijk dat er meerdere mogelijkheden voor een behandeling zijn. 

Het urinaire hCG en het synthetische hCG hebben een aantal overeenkomsten en verschillen. Om te beginnen zijn de overeenkomsten dat het om hetzelfde eiwit gaat en dat beide varianten gebruikt worden voor de productie van vruchtbaarheidsmedicatie. Maar er zijn ook verschillen. Urinair hCG is een natuurlijk hCG hormoon dat tijdens de zwangerschap aangemaakt wordt. Synthetisch hCG wordt door middel van de zogenaamde recombinant-DNA techniek gemaakt (dat wil zeggen via een kunstmatige eiwitproductie in een gekweekte cellijn). En daar zit een belangrijk verschil. hCG is in de natuurlijke vorm namelijk een zogenoemd glycoproteïne. Dat betekent dat er in het menselijk lichaam suikergroepen aan het eiwit vast zitten. Doordat het urinaire hCG door het menselijk lichaam is gemaakt bevat dat de suikergroepen zoals die in de natuur voorkomen, terwijl de suikergroepen die het synthetische hCG bevat anders zijn. Hierdoor zijn de 2 varianten, het urinaire hCG hormoon en het synthetische hCG, toch net even anders en kunnen de medicijnen die hiervan gemaakt worden ook net andere resultaten geven.

Ja, ook in Nederland is zo’n vruchtbaarheidsmedicijn op de markt. Het kan dus heel goed zijn dat je met jouw deelname aan Moeders voor Moeders iemand uit jouw omgeving helpt waarbij zwanger worden niet vanzelf gaat. Voor meer informatie over vruchtbaarheidsmedicijnen verwijzen we je graag naar je arts of apotheek.

Dat is onder de Geneesmiddelenwet niet toegestaan. Aspen Oss B.V., het farmaceutische bedrijf waar Moeders voor Moeders onderdeel van is, haalt het hCG hormoon uit de urine. Van dit hCG wordt een grondstof gemaakt welke wordt gebruikt bij de productie van vruchtbaarheidsmedicijnen. Het maken van medicijnen van dit hCG hormoon gebeurt door andere farmaceutische bedrijven. Onder de Geneesmiddelenwet mag geen reclame worden gemaakt voor deze medicijnen, en daarom noemt Aspen Oss B.V. ook niet de namen van de vruchtbaarheidsmedicijnen en ook niet de namen van de farmaceutische bedrijven die deze medicijnen produceren. Voor meer informatie over vruchtbaarheidsmedicijnen verwijzen we je dan ook graag naar je arts of apotheek.

Aspen Oss B.V. verkoopt het hCG aan een aantal farmaceutische bedrijven. Omdat wij geen reclame mogen maken voor geneesmiddelen en omdat wij de gegevens van onze klanten dienen te beschermen, mogen wij de klanten (en hun producten) niet bij naam noemen. We garanderen echter wel dat het hCG uitsluitend wordt verkocht aan farmaceutische bedrijven ten behoeve van de productie van humane vruchtbaarheidsmedicijnen.

Nee, Moeders voor Moeders verkoopt geen urine door aan andere bedrijven. Alle urine die door Moeders voor Moeders wordt ingezameld gaat naar de Aspen fabriek in Boxtel waar het hCG eruit gehaald wordt, zodat het door farmaceutische bedrijven gebruikt kan worden als de werkzame stof van vruchtbaarheidsmedicijnen.

Alle urine die Moeders voor Moeders inzamelt wordt naar de Aspen fabriek in Boxtel gebracht. Hier vindt het volledige productieproces van hCG plaats. Allereerst worden alle flessen met urine in een groot vat geleegd waarna het uitgebreide zuiveringsproces van het hCG van start gaat. Tijdens dit zuiveringsproces vinden er tal van analyses plaats om continu te bepalen of iedere stap goed is verlopen. Ook aan het einde wordt gecontroleerd of het hCG hormoon de juiste kwaliteit heeft om een medicijn van te mogen maken. Het volledige proces, van het moment dat de urine aan de fabriek geleverd wordt tot de laatste analyse, duurt 6 tot 9 maanden. 

Nee, Aspen Oss B.V. haalt uitsluitend het hCG-hormoon uit de urine. Nadat het hCG-hormoon uit de urine is gehaald voeren wij de resturine af naar een gespecialiseerd afvalwaterverwerkingsbedrijf waar het, op kosten van Aspen Oss B.V., biologisch gereinigd wordt en, na reiniging, op het riool geloosd wordt.

Nee, Moeders voor Moeders is onderdeel van het farmaceutische bedrijf Aspen Oss B.V.

Moeders voor Moeders stelt geen financiële vergoeding beschikbaar aan de vrouwen die urine doneren, maar kiest ervoor om deelneemsters te bedanken met een attentie. De reden hiervoor is tweeledig.

Op de eerste plaats volgen wij de richtlijnen van de Wereld Gezondheidsraad (WHO) en de Europese Unie die als uitgangspunt hebben dat er niet voor lichaamsmateriaal betaald wordt.

De tweede reden dat wij geen financiële vergoeding hanteren voor de donatie van urine heeft te maken met de veiligheid van de geneesmiddelen die er uiteindelijk van gemaakt worden. Aan het maken van geneesmiddelen, en de grondstoffen daarvoor, worden strenge eisen gesteld. De veiligheid van het product staat altijd voorop. Uit de urine die Moeders voor Moeders inzamelt wordt het hCG-hormoon gewonnen, wat de grondstof is voor vruchtbaarheidsmedicijnen. Grip op de veiligheid van de grondstof start bij de deelneemster. Om urine te mogen doneren voor de productie van de grondstof voor medicijnen hanteren wij een aantal deelnamevoorwaarden en het correct volgen hiervan is van groot belang. Als iemand urine zou doneren alleen omdat zij daar geld voor krijgt, bestaat het risico dat de deelnamevoorwaarden niet in acht genomen worden.

Ja, Aspen Oss B.V., het bedrijf waar Moeders voor Moeders onderdeel van is, verdient aan de verkoop van hCG. Waarom dit nodig is leggen we graag uit. Aan de inzameling van de urine zijn hoge kosten verbonden, denk hierbij aan de ophaalkosten en de individuele toetsing van de deelneemsters. Ook het 6 tot 9 maanden durende productieproces, waarbij het hCG hormoon gezuiverd wordt uit de urine, is een tijdrovend en complex proces waar hoge kosten mee zijn gemoeid. Onze fabriek voldoet aan de hoogste eisen die worden gesteld aan een producent van medicijnen of ingrediënten van medicijnen, zoals hCG. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen zullen we moeten blijven innoveren en investeren. Daarnaast zijn we als producent ook afhankelijk van de vraag van farmaceutische bedrijven om ons hCG-hormoon te mogen leveren. Dit brengt ook risico’s met zich mee. Om deze redenen is een verdienmodel nodig waarbij ook winst gemaakt wordt. Hiermee kunnen wij enige risico’s opvangen en onze fabriek up-to-date houden om de continuïteit van leveringen en kwaliteit ook in de toekomst veilig te stellen.

Nee, het hCG hormoon dat door Aspen Oss B.V. uit de urine van zwangere vrouwen wordt gehaald wordt niet gebruikt voor de veterinaire industrie. Moeders voor Moeders zamelt uitsluitend urine in ten behoeve van humane vruchtbaarheidsbehandelingen. We vermoeden dat het weleens in de media genoemde veterinair gebruik stamt uit het verleden, toen het wel werd gebruikt voor de veterinaire industrie. Daar is in 1985 mee gestopt. Daarnaast is in het verleden ook urine ingezameld in Brazilië waarvan een deel voor de veterinaire industrie gebruikt werd, ook dit gebeurt al sinds 2010 niet meer. De toepassing van de veterinaire industrie behoort daarmee definitief tot het verleden. Wij garanderen dan ook dat de urine die Moeders voor Moeders inzamelt uitsluitend gebruikt wordt voor de productie van medicijnen ten behoeve van humane vruchtbaarheidsbehandelingen.

Nee, het hCG hormoon dat door Aspen Oss B.V. uit de urine van zwangere vrouwen wordt gehaald is niet bestemd als afslankmiddel maar uitsluitend bedoeld t.b.v. humane vruchtbaarheidsmedicijnen. Wanneer het hCG hormoon wel als afslankmiddel of andere doeleinden dan voor vruchtbaarheidsbehandelingen, wordt voorgeschreven, spreken we van het oneigenlijk gebruik van een medicijn. Uiteraard staan wij hier niet achter en vinden wij deze toepassingen verwerpelijk. Afslanken is geen indicatie voor de toediening van het hCG hormoon. Er is overigens ook geen medisch wetenschappelijk bewijs beschikbaar dat aantoont dat het hCG hormoon als afslankmiddel werkzaam is.

Het is belangrijk te weten dat een vruchtbaarheidsbehandeling uit een combinatie van hormonen bestaat. Het geneesmiddel dat het hCG-hormoon bevat is slechts één onderdeel daarvan. Het is daarom helaas niet mogelijk de waarde van de ingezamelde urine uit te drukken in aantallen zwangerschappen.

Heb je nog vragen? Bel ons dan via telefoonnummer 088 - 278 0000 of stel je vraag middels het contactformulier op deze website.

Aanmelden voor deelname aan Moeders voor Moeders kan op verschillende manieren:

  • Via het inschrijfformulier op deze website
  • Via het telefoonnummer van Moeders voor Moeders: 088 – 278 0000
  • Via de app 'Sara'

Na je aanmelding neemt een informatrice van Moeders voor Moeders contact met je op. Dit kan telefonisch, via e-mail of via Whatsapp/SMS. Iedere informatrice hanteert hierin haar eigen werkwijze en gebruikt haar persoonlijke telefoonnummer en e-mailadres.

Je kunt meedoen met Moeders voor Moeders van de 6e tot en met de 16 week van je zwangerschap. Aanmelden kan vanaf het moment dat je weet dat je zwanger bent tot en met de 11e week. 

Nee, deelnemen aan Moeders voor Moeders is niet altijd mogelijk. De ingezamelde urine wordt namelijk gebruikt voor het maken van een geneesmiddel. De gezondheidsautoriteiten die toezien op geneesmiddelen hebben bepaald dat urine van sommige vrouwen niet gebruikt mag worden. Daarom neemt de informatrice tijdens het intakegesprek de deelnamevoorwaarden met je door. Als je niet voldoet aan één of meerdere voorwaarden dan kun je helaas niet meedoen.

Heb je naar aanleiding van de deelnamevoorwaarden vragen over jouw gezondheid? Neem dan contact op met je huisarts.

Je ontvangt van Moeders voor Moeders alles wat je nodig hebt om je urine op te vangen en te bewaren. Je vangt je urine op met behulp van een opvangkannetje en giet het vervolgens over in een blauwe fles. Na gebruik spoel je het opvangkannetje om met water. Maak het kannetje nooit schoon met een schoonmaakmiddel. Schoonmaakmiddelen breken het hormoon namelijk af.

De blauwe flessen mag je ook niet zelf schoonmaken. Ze bevatten namelijk een klein beetje niet geheel ongevaarlijk conserveringsmiddel. Dit bestaat uit benzoëzuur (dat ook in de voedingsmiddelenindustrie wordt gebruikt), opgelost in een kleine hoeveelheid ethanol (dat ook voorkomt in onder anderen alcoholische dranken en in reinigingsmiddelen). De flessen moeten dus buiten het bereik van kleine kinderen blijven! Het conserveringsmiddel zorgt ervoor dat de urine langer houdbaar is. Klik hier voor de veiligheidsinformatie met betrekking tot het conserveringsmiddel.

De flessen worden - voordat je ze ontvangt - van binnen en buiten grondig gereinigd. Je kunt het beste iedere dag een nieuwe fles gebruiken. Dit voorkomt nare luchtjes. De flessen worden wekelijks door een chauffeur van Moeders voor Moeders opgehaald. Dit gebeurd in het grootste deel van Nederland overdag, op een vaste dag in de week. Je ontvangt vooraf bericht binnen welk tijdslot je de chauffeur kunt verwachten. In Utrecht en Amsterdam* kunnen de flessen ook in de avond worden opgehaald tussen 18.00 en 21.00 (met een uitloop tot uiterlijk 21.30 uur). 

Het komt soms voor dat tijdens het rijden van de route een vertraging ontstaat, waardoor het de chauffeur niet lukt om de flessen op de afgesproken dag op te halen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op om een nieuwe afspraak te maken zodat de flessen alsnog worden opgehaald. 

* In Amsterdam-Zuidoost, postcodes 1100-1108, worden de kratjes gewoon overdag omgewisseld. 

Als je mee gaat doen ontvang je onder andere een heerlijk zachte wikkeldeken voor je toekomstige kindje en een tijdschrift over zwangerschap.

Als je (fulltime) werkt kun je gewoon meedoen. Alle urine die je (thuis) opvangt is welkom: 's ochtends, 's avonds en in het weekend. Voor het ophalen van de flessen hoef je ook niet thuis te blijven.

Natuurlijk! Als je zwanger bent geworden na een vruchtbaarheidsbehandeling kun je gewoon deelnemen.

Dat kan zeker! De informatrice heeft vast en zeker een oplossing voor het verbergen van de flessen, zodat je omgeving nog niet merkt dat je zwanger bent. Bespreek het met haar. Op de bestelbus waarmee de urine wordt opgehaald staat overigens geen reclame van Moeders voor Moeders.

Moeders voor Moeders haalt in heel Nederland de flessen aan huis op met uitzondering van de Wadden Eilanden.

Deelnemen aan Moeders voor Moeders kan alleen als je woonachtig bent in Nederland.