MvM_20140812_Livive
Op vrijdag 27 juni organiseerde Livive haar tweede symposium “Livive 2.0”. Tijdens dit symposium werd teruggekeken op de zorg binnen Livive, Centrum voor Verloskunde sinds de start 2 jaar geleden. Dit werd gedaan met collega-verloskundigen, gynaecologen en betrokken instanties uit het hele land.

De kraamvrouw centraal
Vooral de zwangere en de kraamvrouw stonden hier centraal. Hoe ontvingen zij de “integraal” georganiseerde zorg (zorg door verloskundigen én gynaecologen)? Alle enquêtes van de afgelopen 2 jaren werden geëvalueerd en er werden cliënten geïnterviewd en gefilmd om hen aan het woord te laten. Wat was positief, wat waren aandachtspunten om de zorg nog meer te kunnen verbeteren?

Wat vinden de professionals?
Ook de professionals zelf werden gevraagd wat zij vinden van de zorg sinds de start van Livive. Hoe staan zij nu in het werkveld? Wat heeft de grote verandering van de oude situatie naar Livive met hen gedaan?
Hoe deze integrale zorg in landelijk perspectief staat en hoe het ziekenhuis betrokken is in deze vorm van samenwerking werd uitgelegd door het College Perinatale Zorg en de Raad van Bestuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis.

Pro-actief!
De functie van Moeders voor Moeders werd hier speciaal uitgelicht. Het belang van pro-actieve benadering van de zwangere cliënt, door zorgverlener en een vertegenwoordiger van Moeders voor Moeders, werd benadrukt om zodoende een stijging van het aantal deelnemende zwangeren te krijgen.

SuzanneSuzanne – heeft 92 verhalen geschreven.
Suzanne, community manager

Meer Artikelen

  • Geen artikelen gevonden